Jag har en längtan i mitt hjärte, jag har en fågel i min själ. Gud, låt dom bli frigivna!

"Jag har en längtan i mitt hjärte, jag har en fågel i min själ. Gud, låt dom bli frigivna! "
2001